Duty and Importance of Light

अण्धकार को नाश प्र्काश द्वारा मात्र हुन सक्दछ । यदी उसले अण्धकार लाई विस्थापित गर्दैन भने उसले स्वयम अण्धकार द्वारा आफु लाई घेराउन बाध्य हुनु पर्दछ ।