God has no name | NepaliVivah

इश्वर लाई कोइ राम्, कोइ कृश्न्, कोइ यीशु, कोइ अल्लाह्,कोइ वाहे गुरु भन्छन र केवल आफनो शब्द लाई इस्वर मान्दछ्न । तर इस्वर को कुनै शब्द, भाशा , मत सम्प्रदाय य धर्म गुरु ,धर्म प्रचारक सँग कुनै लिनु दिनु छैन । इस्वर एओटा मात्र छन ,उन लाई अनेक नाम हामीले दिए को हो, हामी ले आ आफ्नो अहन्कार को तृप्ती को लागी इश्वर लाई बाडे का हौ । यो बाड फाड ले गर्दा इस्वर मानिस देखी टाडिए का छ्न भागवान लाई चाहे जुन नाम ले य बिना नाम ले केवल हिर्दाय देखी पुकारौ, यदी प्रेम्, निस्ट्ठा र समर्पण छ भने उनि निस्चय नै आउछन ।गीता यसको साक्षी छ । ।