We must follow our culture

नेपाली सन्सकार मा विवाह एउटा मुख्य सन्सकार हो । कुनै नेपाली यदी त्यो बुद्धिमान त रहेछ तर सन्सकारीत छैन भने त्यो सामाजिक हुन सक्दैन ।यस कारण सामाजिकता को आधार सन्सकार हो। आज को युग मा रामरो, योग्य, र सुहाउदो वर वधु खोज्न एउटा ठुलो चुनौती रहेको समयमा अब यो लमी को शहारा लिना उपयुक्त हुन्छ.